Dòng vi xử lí 4 nhân Phenom II X4 810:Dòng vi xử lí 4 nhân Phenom X4 9950:

Dòng vi xử lí 3 nhân Phenom II X3 720 Black Edition


Dòng vi xử lí Phenom II X3 710

Dòng vi xử lí Athlon X2 7750 Black Edition
Mượn chú songbangao 1 tí để cập nhật nào
(nguồn từ bài viết của Apollo voz4rum)